งานวิจัยและพัฒนา (ตอนที่ 3) การกำจัดวัชพืชที่มาแย่งอาหารของต้นชาโดยวิธีธรรมชาติอย่างแท้จริง

  • Post author:
  • Post category:Articles

3. Use the real natural weed control methodsOne of the general weed management techniques is cutting which is costly, and resulting in thehigh cost of production. Another technique which is…

Continue Readingงานวิจัยและพัฒนา (ตอนที่ 3) การกำจัดวัชพืชที่มาแย่งอาหารของต้นชาโดยวิธีธรรมชาติอย่างแท้จริง

งานวิจัยและพัฒนา (ตอนที่ 2) การศึกษาวิธีขับไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติอย่างแท้จริง

  • Post author:
  • Post category:Articles

2. Study the real natural pest control methodsDoi Chang Natural Tea Garden has studied the real natural pest control methods for 18 years, and found the following 6 effective methods:…

Continue Readingงานวิจัยและพัฒนา (ตอนที่ 2) การศึกษาวิธีขับไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติอย่างแท้จริง

งานวิจัยและพัฒนา (ตอนที่ 1) การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ

  • Post author:
  • Post category:Articles

Research & Development In order to produce pure organic tea without involvement of any chemical substances, it isessential to:1. Produce our own natural fertilizer2. Study the real natural pest control…

Continue Readingงานวิจัยและพัฒนา (ตอนที่ 1) การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ

Doi Chang Tea

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

Why should it be Doi Chang Tea? Qualities of oolong tea are commonly known as follows: -  is refreshing -  helps prevent  colon and skin cancer -  helps digestion - …

Continue ReadingDoi Chang Tea

ETERNITY

  • Post author:
  • Post category:Products

Product ID : 10Doi Chang Oolong Green Tea of Eternity brand blended through a local knowhow using Thai medicinal plants such as ginger, lemongrass, celery and safflower to reduce hypertension, cholesterol…

Continue ReadingETERNITY