You are currently viewing Flowers Festival

เทศกาลดอกไม้

  • Post author:
  • Post category:Visit CDC
เทศกาลดอกไม้

อากาศโดยทั่วไปของภาคเหนือ
จะเย็นสบายเป็นเวลาหลายเดือน
จึงทำให้ทั้งดอกไม้พื้นเมือง
และดอกไม้จากเขตหนาว
บานสะพรั่งเกือบตลอดปี