You are currently viewing Natural Beauty

ความงามตามธรรมชาติ

  • Post author:
  • Post category:Visit CDC
ความงามตามธรรมชาติ

ความสงบผ่อนคลาย
ศาลาภาวนาที่โอบล้อมด้วยเสียงของธารน้ำไหลตามธรรมชาติ

ทิวทัศน์ของภูเขาจากมุมชิมชาในยามเช้า
ศาลาชิมชาในยามบ่าย
บริเวณที่นั่งชมการแสดงย่อย
ทิวทัศน์ของสวนชาธรรมชาติดอยช้าง